Een vreemde bloem in het veld

Cover: Een vreemde bloem in het veld

In noord Groningen, het vruchtbare land achter de zeedijk, trouwt de verpleegster Carla met de hardwerkende Hanno Heeres. Hij vertegenwoordigt in alles de Groningse boer; stoer en vasthoudend aan tradities.
Boeiend tekent de auteur het leven van deze twee mensen, die de eerste jeugd achter zich hebben en waarbij blijkt zij te sterk zijn verankerd aan hun tradities. Het kind dat zich aankondigt brengt geen verandering in de eenzaamheid en het verlangen naar het geluk van beiden. Dramatisch spannen de verlatenheid in de polder en de barre winter samen en verzetten zich als het ware tegen Carla, de vreemde bloem in het grootse, weidse land.


Terug naar Romans

Dit boek is ook uitgebracht in de trilogie "De kracht van de liefde". Klik hier voor een beschrijving.
Reguliere uitgave:
  • Geschreven onder het pseudoniem "Ynskje Ferwerda"
  • ISBN 90-206-5164-1
  • Uitgegeven door Uitgeverij Kluitman
  • Eerste en tweede druk in 1980
Grote letter uitgave:
  • ISBN 90-364-1294-3
  • Uitgegeven in 1993 bij uitgeverij Grote Letter Bibliotheek
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.