Tussen traditie en trouw

Cover: Tussen traditie en trouw

Een roman spelend in het Drentse en Groninger land, die op een fascinerende wijze het licht werpt op de karakters van mensen, gebonden aan traditie en trouw. Centraal staat de rijke familie, het geslacht Bronsema, verankerd in hun grond, bezit en aanzien. De veranderende tijden worden gevoelloos genegeerd door deze gezeten boerengeneratie. Een huwelijk is voor hen een zaak van berekening en van een vrije keus door partners kan geen sprake zijn. Tussen Wander Bronsema, die in feite tegen wil en dank dominee is geworden, en Bouwina Jeltema bloeit een diepe liefde op. Hun liefde beantwoordt echter niet aan de zienswijze van de rijke boer Bronsema en ook de vader van Bouwina, de uit de hoogte handelende Jeltema, wijst een huwelijk af. Wander en Bouwina worden uit elkaar gedreven. Voor hen is er geen ruimte tussen traditie en trouw.

Er gaat bijna een heel leven in tijd voorbij, wanneer Bouwina, door andere omstandigheden gedwongen, haar vroegere geliefde opzoekt...

Terug naar Romans


Dit boek is ook uitgebracht in de trilogie "Waar het geluk wacht". Klik hier voor een beschrijving.
Reguliere uitgave:
  • Geschreven onder het pseudoniem "Ynskje Ferwerda"
  • Uitgegeven in 1981 bij uitgeverij Kluitman
  • ISBN 90-206-5177-3
Grote letter uitgave:
  • ISBN 90-5251-207-8
  • Uitgegeven in 1994 bij Iris Oirschot
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.