De toekomst heeft een verleden

Cover: De toekomst heeft een verleden

Deze roman speelt op het hoge Groningse land, waar gebruiken en zeden diep geworteld liggen in de harde karakters van de in welstand verkerende grote boeren. De familie Kloosterboer staat centraal en Fenna, de oudste dochter, die wil trouwen met Michiel, een jongen van eenvoudiger komaf, zal hierdoor, geheel ongewild, de oude Reinier Kloosterboer tot een bekentenis dwingen. Deze onbuigzame man heeft in het verleden zijn gevoelens laten blijken aan een eenvoudig meisje en heeft in feite datzelfde gedaan, wat nu zijn dochter wil en wat hij nu verbiedt. Lang geleden werd, zoals het in de boerenstand vroeger wel meer ging, alles "geregeld", doch duidelijk blijkt dat het verleden niet valt weg te denken... In dit geval ware het beter geweest eerder opening van zaken te geven, mede gezien de omstandigheden in de laatste, verschrikkelijke oorlogswinter van 1944 op 1945.


Terug naar Romans

Dit boek is ook uitgebracht in de trilogie "De kracht van de liefde". Klik hier voor een beschrijving.

Daarnaast is dit boek uitgebracht in de "Dertigste Jubileumomnibus" (Uitgeverij West-Friesland, 1979, ISBN 90-205-2402-x).
Reguliere uitgave:
  • Geschreven onder het pseudoniem "Ynskje Ferwerda"
  • ISBN 90-206-5156-0
  • Uitgegeven in 1979 door Uitgeverij Kluitman
Grote letter uitgave:
  • ISBN 90-364-1292-7
  • Uitgegeven in 1993 bij uitgeverij Grote Letter Bibliotheek
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.