Poes Poe kan heel wat

Cover: Poes Poe kan heel wat
  • ISBN 90-242-3829-3
  • NUGI 139
  • Uitgegeven bij Kok Educatief in de "pluizebol" serie
  • Eerste druk in 1989, derde druk in 1993
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.