Pas jij maar op, Jan!

Cover: Pas jij maar op, Jan!
  • ISBN 90-242-3831-5
  • NUGI 139
  • Uitgegeven bij Kok Educatief in de "pluizebol" serie
  • Eerste druk in 1989, tweede druk in 1991
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.