De mug en de vos

Cover: De mug en de vos
  • ISBN 90-392-0014-9
  • NUGI 139
  • Uitgegeven in 1990 bij Kok Educatief in de "pluizebol" reeks
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.