Moord op het ijs

Cover: Moord op het ijs

In de barre winter van het jaar 1256 trekt graaf Willem de Tweede met een groot leger over het ijs naar Hoogwoud. Hij wil afrekenen met de lastige West-Friezen, die zijn gezag niet erkennen. Zwaar bewapend en hoog gezeten op zijn prachtige schimmel verdwijnt de graaf echter in een snijdende sneeuwstorm uit het zicht van zijn leger. Niemand zal hem ooit terugzien. Waar is hij gebleven? Wat is er gebeurd? Is er niemand die het weet? Ook Maaike van Hoogwoud niet, die met haar ouders in het vrije West-Friesland woont?

Jaren later gaat Floris de Vijfde, de zoon van graaf Willem, op zoek naar de waarheid. En dan moet Maaike, intussen volwassen, samen met haar dappere dochter Tjalde een list bedenken om West-Friesland van de ondergang te redden...

De Provincie Noord Holland schreef indertijd één maal per jaar een opdracht uit voor een historische jeugdroman die zich afspeelt in Noord-Holland. Professionele schrijvers werden uitgenodigd om met een voorstel te komen. Ynskje Penning won de opdracht met haar synopsis. In het jaar van uitgave stond het boek op de 'short list' voor de Thea Beckmanprijs.

Penningboek bestelpagina


Terug naar Historische Jeugdromans
  • ISBN 90-248-35937
  • Uitgegeven in 2003 bij Leopold
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.