Liefde heeft een naam

Cover: Liefde heeft een naam

Twee mensen met een zeer sterke wil staan lijnrecht tegenover elkaar. Lidewei Verwaay weet al van jongs af aan voor zichzelf heel zeker dat ze later het familiehotel van haar ouders wil overnemen en voortzetten. Haar vader ziet dat echter niet zitten en vindt dat zijn zoon Dorus zijn opvolger in het bedrijf moet worden. Daarmee is een reden tot conflict tussen vader en dochter levensgroot aanwezig. Als het escaleert drijven mensen uit elkaar. Het is een lange weg met verdrietige gebeurtenissen, maar eveneens blijde dingen, eer de hoofdpersonen in deze boeiende roman leren inzien dat het leven nu eenmaal niet altijd verloopt zoals men dat had uitgedacht. Lidewei's hart wordt geraakt door de liefde - eerlijk, ontdekkend. Als ze zich daaraan overgeeft, leert ze inzien dat èchte liefde geen voorwaarden stelt. En dan biedt de toekomst toch weer een heel positief perspectief!


Terug naar Romans
Reguliere uitgave:
  • ISBN 90-242-1566-8
  • Uitgegeven in 1996 bij Kok VCL - Kampen
Grote letter uitgave:
  • ISBN 90-5251-381-3
  • Uitgegeven in 1997 bij Iris Oirschot
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.