De kast met mezen

Cover: De kast met mezen
  • ISBN 90-392-5086-3
  • NUGI 139
  • Uitgegeven in 1993 bij Kok Educatief in de "pluizebol" reeks
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.