Hen en haan gaan op reis

Cover: >Hen en haan gaan op reis
  • ISBN 90-242-3828-5
  • NUGI 139
  • Uitgegeven bij Kok Educatief in de "pluizebol" serie
  • Eerste druk in 1989, derde druk in 1993
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.