Gijs kater

Cover: Gijs kater
  • ISBN 90-392-5188-6
  • NUGI 139
  • Uitgegeven in 1994 bij Kok Educatief in de "pluizebol" reeks
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.