Eekje Hoorn

Cover: Eekje Hoorn
  • ISBN 90-392-0023-8
  • NUGI 139
  • Uitgegeven in 1991 bij Kok Educatief in de "pluizebol" reeks
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.