Emo's labyrint

Cover: Emo's labyrint

In het jaar 1211 schonken de parochianen van Wierum hun kerk aan Nijeklooster. De bisschop van Munster maakte de schenking ongedaan en veroordeelde de monniken. Abt Emo was diep verontwaardigd over zoveel onrechtvaardigheid. Hij reisde midden in de winter naar Rome om gerechtigheid te gaan halen bij paus en curie. Hij raakte ongewild betrokken in de grote politieke problemen van die tijd, de Albigenzenkruistocht en de kinderkruistocht, de oorlog tegen de Saracenen, de strijd om de Duitse keizerskroon en de problemen rond Constantinopel dat tijdens de 4-de kruistocht ingenomen was door o.a. Boudewijn van Vlaanderen. In barre weersomstandigheden trok Emo tijdens de kerstdagen over de ruim 2000 meter hoge pas de Mont Cenis en maakten kennis met de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan in een meedogenloze natuur. Op 19 januari bereikte hij uitgeput Rome, waar hij een weinig meewerkende kerkelijke ambtenarij aantrof. Emo kreeg na 50 dagen van onversaagde vasthoudendheid een pauselijke bul uitgereikt, waarvoor hij flink moest betalen. De kosten van het lange verblijf in het dure Rome waren de pan uit gerezen en Emo’s geld was op. Enkele Friese kooplieden kochten de bul voor hem en namen het document als onderpand mee naar Bologna, waar Emo het terug kon kopen. Emo kreeg in Pavia geld los, reisde in grote haast door naar Bologna en wachtte vol ongeduld op de kooplieden. Toen deze eindelijk arriveerden bleken ze overvallen te zijn door de keizerlijke troepen, die hen alles wat van waarde was, hadden afgenomen inclusief de pauselijke bul. Alle kosten en moeiten waren voor niets geweest, Emo stortte in...

Emo's Labyrint heeft een eigen website. Zie www.emoslabyrint.nl

Penningboek bestelpagina

Terug naar Historische Thrillers
  • ISBN 978 90 816099 1 3
  • Uitgegeven in 2010 door uitgeverij Penningboek, Haren
© Ynskje Penning. Het copyright van de getoonde omslagen ligt bij de uitgever.